Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Likemannsarbeid

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Lurer du på hvordan andre taklet den første tiden med sykdom? Grubler du på hvordan hverdagen med sykdom vil fortone seg?

Likemann

Kunne du tenke deg å delta i aktiviteter sammen med andre i samme situasjon? Kanskje kan en samtale med en likemann eller deltakelse på en eller flere av LHL sine likemannsaktiviteter være noe for deg?

LHLs likemannstilbud:

  • Likemannsarbeid på sykehus
  • Lokale likemannskontakter
  • Erfaringsutveksling i grupper (samtalegrupper/selvhjelpsgrupper)
  • Telefon- og besøkstjenester
  • Trimgrupper ledet av likemenn

I lokallagene

Våre lokallag har medlemmer som utfører forskjellige former for likemannstjeneste. Dette er et tilbud til deg som ønsker noen å snakke med. Lokallagene har også ulike aktiviteter ledet av likemenn.

Tilbudet i det enkelte lokallag bestemmes av medlemmenes ønsker og behov, og avhenger av om laget har likemenn til å utføre tjenesten eller lede tiltaket.

Alle likemenn har gjennomgått opplæring, og de har undertegnet taushetserklæring. Likemenn som leder trimgrupper har fått instruktøropplæring av LHL.

Finn ditt lokallag